En de boer... / The ploughing farmer


Doorlopende serie / Ongoing series

NL In mijn foto-archief ontdekte ik een aantal façades met hetzelfde gevelornament: een span paarden met daarachter een ploegende boer. Ik kende dit ornament wel, maar had er nooit bewust op gelet. Na even zoeken vond ik er nog een paar, een nieuwe obsessie was geboren.

De titel van deze serie is afgeleid van de bekende dichtregel “En de boer hij ploegde voort”, uit Ballade van den boer uit 1935 door J.W.F. Werumeus Buning. Hierin staat de boer symbool voor de tijdloze, harde werker als tegenpool van alle wereldse veranderingen. Gedicht en gevelornament staan waarschijnlijk los van elkaar, naar de motieven van de bewoners van de gefotografeerde huizen met betrekking tot het ornament is het raden.

EN In my photographic archive I noticed some photographs of houses decorated with the same facade ornament: a ploughing farmer with a pair of horses. I had seen the ornament before, but never paid attention to it. After some searching I found a few more, a new obsession was born.

The Dutch title of this series is not really translatable into English. It is derived from a well-known verse from a Dutch poem in which the farmer symbolizes the timeless, hard worker as the counterpoint of all worldly changes. Poem and ornament are probably not related, at the motives of the residents of the photographed houses one can only guess.